Instellingen

Via Beheer > Bedrijven zijn er diverse instellingen per administratie instelbaar. Enkele instellingen in de Blue10 dienst zijn overkoepelend over de gehele Blue10 omgeving en dus niet per administratie instelbaar. Deze instellingen vind je via Beheer > Instellingen. Houd er dus rekening mee dat instellingen die je hier wijzigt, voor alle administraties/bedrijven in Blue10 én […]

Informatie over inloggen in Blue10 middels Azure AD

Blue10 ondersteunt het inloggen met een Azure AD account/bedrijfsaccount. Na de overgang op het inloggen middels Azure AD, staat de Blue10 omgeving op zo’n manier dicht dat het voor gebruikers niet meer mogelijk is om met de gebruikelijke Blue10 inloggegevens in te loggen. Heb jij of je collega(‘s) toegang tot meerdere Blue10 omgevingen? Of heeft […]

Veilig werken met Blue10

Als Blue10 doen we er alles aan om het werken met de Blue10 dienst zo eenvoudig mogelijk te maken, maar ook zo veilig mogelijk. In deze blog lees je meer over de verschillende inlogmethoden, het wachtwoordbeleid van Blue10 en het beheren van de toegang van gebruikers.

Snelteksten

Wanneer een gebruiker een factuur altijd opstuurt naar dezelfde gebruiker waarbij geen opmerking nodig is of waarbij de gebruiker altijd dezelfde opmerking meegeeft, is het handig om een suggestieroute aan te maken. Stuurt een gebruiker de factuur steeds naar een andere gebruiker op met een opmerking of wisselt de opmerking die de gebruiker meegeeft, dan […]

In- en uitzoomen per grafiek

De grafieken op het leveranciersdashboard geven meer inzicht in het administratieve werkproces. Standaard staan de gegevens in de grafieken op het dashboard getoond per jaar. Door in te zoomen in een grafiek is het mogelijk om de gegevens per jaar/meerdere jaren naar de bijbehorende leverancier(s) te zien. Hoe werkt het in- en uitzoomen van een […]

Download archief

Blue10 bewaart facturen voor minimaal 10 jaar in het digitale archief. In Blue10 zit de mogelijkheid om het digitale archief, op basis van factuurdatum, te downloaden en op te slaan op je computer. Volg de volgende stappen voor het downloaden van het archief: Ga in Blue10 naar Beheer en klik onder het kopje Workflow op […]

Abonnementsoverzicht

Ben je benieuwd hoeveel documenten je verwerkt in Blue10? Een gebruiker met beheerdersrechten kan het abonnementsoverzicht raadplegen in Blue10 voor een overzicht van het aantal verwerkte documenten. Met dit overzicht kan je het gebruik in de gaten houden. Waar vind ik het abonnementsoverzicht? Volg de volgende stappen voor het bekijken van het abonnementsoverzicht: Klik rechtsboven […]

Medewerker is tijdelijk afwezig (Onderdeel van)

Wanneer een gebruiker ziek is of op vakantie gaat, is het handig om een vervanger aan te stellen die het werk over kan nemen zodat facturen niet blijven liggen. In Blue10 kan de vervanger facturen behandelen van de afwezige gebruiker. Door de functionaliteit Onderdeel van is het niet nodig om alle auto- en suggestieroutes aan […]

Accountant toegang geven tot Blue10

Wanneer het gewenst is om de accountant toegang te geven tot Blue10 is het nodig om hiervoor een nieuwe gebruiker aan te maken. Afhankelijk van de ingestelde rechten heeft de accountant toegang tot Blue10. Let op: Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker checkt Blue10 of het e-mailadres al is gekoppeld aan een gebruiker. Wanneer […]

Medewerker uit dienst (Verwijderen van gebruiker)

Als een medewerker uit dienst treedt of om een andere reden geen toegang meer nodig heeft tot Blue10 kan je deze gebruiker verwijderen of inactief maken. Wij adviseren om een gebruiker nooit te verwijderen tenzij deze foutief is aangemaakt of uit dienst treedt. Dit omdat het verwijderen van een gebruiker onomkeerbaar is. Naast het definitief […]