In- en uitzoomen per grafiek

De grafieken op het leveranciersdashboard geven meer inzicht in het administratieve werkproces. Standaard staan de gegevens in de grafieken op het dashboard getoond per jaar. Door in te zoomen in een grafiek is het mogelijk om de gegevens per jaar/meerdere jaren naar de bijbehorende leverancier(s) te zien. Hoe werkt het in- en uitzoomen van een […]

Download archief

Blue10 bewaart facturen voor minimaal 10 jaar in het digitale archief. In Blue10 zit de mogelijkheid om het digitale archief, op basis van factuurdatum, te downloaden en op te slaan op je computer. Volg de volgende stappen voor het downloaden van het archief: Ga in Blue10 naar Beheer en klik onder het kopje Workflow op […]

Abonnementsoverzicht

Ben je benieuwd hoeveel facturen je verwerkt in Blue10? Een gebruiker met beheerdersrechten kan het abonnementsoverzicht raadplegen in Blue10 voor een overzicht van het aantal verwerkte facturen. Met dit overzicht kan je het gebruik in de gaten houden. Waar vind ik het abonnementsoverzicht? Volg de volgende stappen voor het bekijken van het abonnementsoverzicht: Klik rechtsboven […]

Medewerker is tijdelijk afwezig (Onderdeel van)

Wanneer een gebruiker ziek is of op vakantie gaat, is het handig om een vervanger aan te stellen die het werk over kan nemen zodat facturen niet blijven liggen. In Blue10 kan de vervanger facturen behandelen van de afwezige gebruiker. Door de functionaliteit Onderdeel van is het niet nodig om alle auto- en suggestieroutes aan […]

Accountant toegang geven tot Blue10

Wanneer het gewenst is om de accountant toegang te geven tot Blue10 is het nodig om hiervoor een nieuwe gebruiker aan te maken. Afhankelijk van de ingestelde rechten heeft de accountant toegang tot Blue10. Let op: Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker checkt Blue10 of het e-mailadres al is gekoppeld aan een gebruiker. Wanneer […]

Medewerker uit dienst (Verwijderen van gebruiker)

Als een medewerker uit dienst treedt of om een andere reden geen toegang meer nodig heeft tot Blue10 kan je deze gebruiker verwijderen of inactief maken. Wij adviseren om een gebruiker nooit te verwijderen tenzij deze foutief is aangemaakt of uit dienst treedt. Dit omdat het verwijderen van een gebruiker onomkeerbaar is. Naast het definitief […]

Instellen frequentie notificatie e-mails

Wanneer er facturen voor jou klaarstaan om goed te keuren ontvang je een notificatie e-mail. Je hoeft dan niet iedere keer in te loggen in Blue10 om te kijken of er facturen zijn om te behandelen. Afhankelijk van de ingestelde notificatiefrequentie ontvang je zo’n notificatie e-mail. In de instellingen van een gebruiker kan je de […]

Rapportages in Blue10

Voor klanten die werken met Blue10 Online is het mogelijk om een Excel rapportage uit te draaien. Er zijn vier verschillende rapportages die je uit Blue10 kan halen: Actieve facturen: In deze rapportage zie je onder andere welke collega facturen heeft goedgekeurd, welke facturen bij wie liggen met welke actie en hoe lang een factuur […]

Samenvatting workshop Routes

In deze samenvatting blikken we terug op de workshop over de routes. Wat is een route? Bij het afhandelen van een factuur kan je één of meer acties kiezen en afhankelijk van de actie kan je wel of geen persoon kiezen naar wie je deze actie uitvoert. Deze acties kan je bij iedere factuur handmatig […]

Nieuw bedrijf toevoegen – Unit4 Multivers Online

Voor het maken van een boeking moet je een koppeling maken tussen Blue10 en Unit4 Multivers. In Blue10 maak je een bedrijf aan voor het koppelen van Blue10 aan de desbetreffende administratie in Unit4 Multivers. Vervolgens worden je leveranciers en andere stamgegevens opgehaald, zodat je deze kan gebruiken in Blue10. Let op: Draait de database […]