Abonnementsoverzicht

Ben je benieuwd hoeveel facturen je verwerkt in Blue10? Een gebruiker met beheerdersrechten kan het abonnementsoverzicht raadplegen in Blue10 voor een overzicht van het aantal verwerkte facturen. Met dit overzicht kan je het gebruik in de gaten houden. Wanneer je in Blue10 zit, klik je op je gebruikersnaam rechts bovenin en klik je vervolgens op […]

Medewerker is tijdelijk afwezig (Onderdeel van)

Wanneer een gebruiker ziek is of op vakantie gaat, is het handig om een vervanger aan te stellen die het werk over kan nemen zodat facturen niet blijven liggen. In Blue10 kan de vervanger facturen behandelen van de afwezige gebruiker. Door de functionaliteit Onderdeel van is het niet nodig om alle auto- en suggestieroutes aan […]

Accountant toegang geven tot Blue10

Wanneer het gewenst is om de accountant toegang te geven tot Blue10 is het nodig om hiervoor een nieuwe gebruiker aan te maken. Let op: Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker checkt Blue10 of het e-mailadres al is gekoppeld aan een gebruiker. Wanneer de accountant al bestaat als gebruiker in Blue10 kan alleen de […]

Medewerker uit dienst (Verwijderen van gebruiker)

Wij adviseren om een gebruiker nooit te verwijderen tenzij deze foutief is aangemaakt of uit dienst treedt. Dit omdat het verwijderen van een gebruiker onomkeerbaar is. Naast het definitief verwijderen van een gebruiker is het ook mogelijk om een gebruiker inactief te maken. Gebruiker inactief maken Het is mogelijk om een gebruiker inactief te maken […]

Instellen frequentie notificatie e-mails

Wanneer er facturen voor jou klaarstaan om goed te keuren ontvang je een notificatie e-mail. Afhankelijk van de ingestelde notificatiefrequentie ontvang je zo’n e-mail. Onderstaande frequenties zijn mogelijk om in te stellen: Direct: De gebruiker krijgt direct een notificatie e-mail als hij/zij een factuur heeft om te behandelen; Dagelijks: De gebruiker krijgt iedere dag een […]

Rapportages in Blue10

Voor klanten die werken met Blue10 Online is het mogelijk om een Excel rapportage uit te draaien. Er zijn vier verschillende rapportages die je uit Blue10 kan halen: Actieve facturen: In deze rapportage zie je onder andere welke collega facturen heeft goedgekeurd, welke facturen bij wie liggen met welke actie en hoe lang een factuur […]

Samenvatting workshop Routes

In deze samenvatting blikken we terug op de workshop over de routes. Wat is een route? Bij het afhandelen van een factuur kan je één of meer acties kiezen en afhankelijk van de actie kan je wel of geen persoon kiezen naar wie je deze actie uitvoert. Deze acties kan je bij iedere factuur handmatig […]

Nieuw bedrijf toevoegen – Unit4 Multivers Online

Klik op ’beheer’ en kies voor ‘bedrijven’. Klik vervolgens op ‘Nieuw Bedrijf’. In het veld ‘Naam in Invoice Management’ kun je de naam (of afkorting) invullen van de administratie die je wil koppelen. Deze naam zien alle gebruikers bij facturen staan. Het is belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is om welke administratie het gaat […]

Verkoopfacturen

Hoe werkt het verwerken van verkoopfacturen? Vanaf nu is het mogelijk om in combinatie met Twinfield, Exact Online, iMuis en Unit4 Multivers Online verkoopfacturen via Blue10 te boeken. Het is belangrijk om bij het scannen en toevoegen van facturen aan te geven of het om een inkoop- of een verkoopfactuur gaat. Er zijn drie opties waarmee […]

Automatisch boeken versie 5.0

In het scherm om autoroutes aan te maken, is de volgorde aangepast. Door bovenaan te beginnen, loop je stap voor stap door de route. Bij het bedrijf geef je aan of de route geldt voor alle administraties of voor één administratie. Dan volgt de ‘laatste actie’, dit is de actie die is gedaan op de […]