Skip to main content

Responsible disclosure Blue10

Bij Blue10 vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan informatiebeveiliging, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden.

Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid, actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren ons netwerk zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgemerkt door ons Security Operation Centre (SOC), zij hier onderzoek naar gaan doen en er mogelijk onnodige kosten worden gemaakt. Kosten voor dienstverlening van onze SOC, die wordt veroorzaakt door partijen die zonder toestemming van Blue10 en dus uit eigen beweging actief scannen op zwakke plekken, wordt verhaald op de betreffende partij die deze actie heeft uitgevoerd.

Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Mocht u een kwetsbaarheid in onze systemen ontdekken, dan vragen wij u:

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@blue10.com.
 • De zwakheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.
 • Het probleem niet te delen met anderen totdat het is opgelost.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.
 • Ons voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of indien gegevens worden opgeëist.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. We willen iedere situatie apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden of op moment dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Klanten van Blue10 hebben ook zelf een verantwoordelijkheid om veilig te werken met cloud applicaties als Blue10. Hetgeen wij verwachten van onze klanten staat beschreven in onze Security & Privacy Whitepaper.