Skip to main content

Data Pro certificaat

Logo Data Pro Certified

Blue10 beschikt over een Data Pro Certificaat, als resultaat van een juist geïmplementeerde Data Pro CodeDe Data Pro Code is een concrete uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) conform artikel 28 Avg voor verwerkers van persoonsgegevens: de data processor. De Data Pro Code is een initiatief van de branchevereniging van ICT-leveranciers NLdigital en officieel goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Data Pro Code is een nadere uitwerking van de verplichtingen voor data processors (verwerkers) op grond van artikel 28 Avg en is van toepassing op verwerkingen in Nederland. De Data Pro Code geeft concrete gedragsregels voor verwerkers. De kern daarvan vormen de informatieplichten voor de data processor en de verantwoording door middel van toezicht. 

Om te voldoen aan de informatieplichten vraagt de Data Pro Code om het invullen van een Data Pro Statement. In het Data Pro Statement informeren data processors op welke wijze zij concreet invulling hebben gegeven aan de Avg. Het Data Pro Statement vormt tezamen met de Standaardclausules voor verwerkingen een verwerkersovereenkomst. 

De Data Processor die aantoonbaar en in voldoende mate voldoet aan het gestelde in de Data Pro Code, wordt opgenomen in het Data Pro register. Een Data Processor die geregistreerd is, onderwerpt zich aan extern toezicht. Een Data Processor die niet, of niet langer, in voldoende mate voldoet aan het gestelde in de Data Pro Code, wordt verwijderd uit het Data Pro register. De branchevereniging NLdigitalis het aanspreekpunt voor de certificering. Auditors van een onafhankelijke stichting (Data Pro Toezichthouder) beoordelen in hoeverre de organisatie voldoet aan de Data Pro Code. 

De Data Pro Code is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. In hetData Pro register is te zien welke organisaties geregistreerd zijn in dit register.