Skip to main content

Data Pro certificaat

De Data Pro Code is een praktische vertaling van de AVG voor verwerkers van persoonsgegevens. De Code is ontwikkeld door branchevereniging NLdigital en officieel goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (SCOPE Europe) houdt toezicht op de naleving van de Code door aangesloten bedrijven. Blue10 heeft aan de toezichthouder voldoende kunnen aantonen te werken volgens de AVG en de in de Data Pro Code gestelde uitgangspunten. Hoe wij dit precies doen, staat omschreven in ons Data Pro Statement. De Data Pro Code wordt gevolgd door verschillende IT-leveranciers: van kleine, lokale IT-bedrijven tot grote organisaties en dus ook door Blue10.
Blue10 is opgenomen in het officiële Data Pro Code Register.

Bekijk certificaat

Bekijk hier het Data Pro certificaat.

Vragen

Mocht je vragen hebben over het Data Pro certificaat, dan kunnen deze vragen per e-mail worden gestuurd aan compliance@blue10.com.