Logo Blue10

Download hier de ISAE 3402 Type 2 verklaring 

Door je contactgegevens in te vullen, krijg je de beschikking over de meest recente ISAE 3402 Type 2 Assurancerapportage van Blue10. Om overzicht te houden van de organisaties en personen die ons ISAE 3402 Type 2 Assurancerapportage in hun bezit hebben, wordt gevraagd om enkele contactgegevens in te vullen, waarna je het rapport direct ontvangt. Deze contact-/ persoonsgegevens worden alleen opgeslagen met als doel om inzichtelijk te hebben wie de ISAE 3402 Type 2 Assurancerapportage van Blue10 in zijn of haar bezit heeft.

Disclaimer

Blue10 behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue10. Je mag de informatie in dit document wel afdrukken voor eigen, persoonlijk gebruik.