Sam in New York (3)

''Met behulp van de tips & tricks mails
weet ik zeker dat wij nog efficiënter
kunnen gaan werken.''

Lisette van Rossum, Financieel Manager
Tensing International

FAQ

Heb je vragen over het gebruik van Blue10? Hieronder vind je veelgestelde vragen over Blue10. In onze supportblogs vind je nog meer tips & tricks over het gebruik van Blue10. Je mag je vragen natuurlijk ook mailen naar support@blue10.com of bellen naar +31 88 2583 100. Wij helpen je graag verder!

Facturen

Hoe kan ik zien of een factuur is geboekt?

Een factuur krijgt in Blue10 een tijdelijk boekstuknummer van 5 cijfers, dit wordt ook wel het Blue10 nr. genoemd. Wanneer de factuur geboekt is, krijgt deze het eerstvolgende boekstuknummer terug uit het boekhoudpakket. Dit boekstuknummer wordt getoond in het facturenoverzicht, maar is ook zichtbaar wanneer je de factuur opent (linksboven onder het Blue10 nr.). Het boekstuknummer wordt bepaald door het boekhoudsysteem.

Kan ik een factuur twee keer in Blue10 verwerken?

Dit is niet mogelijk. Je krijgt van Blue10 altijd een melding als het factuurnummer al in de workflow voorkomt of wanneer de combinatie factuurnummer en leverancier in de administratie al bestaat. Op basis van deze combinatie doen wij een check op dubbele facturen. Eenzelfde factuur kun je dus nooit twee keer boeken. De controle vindt plaats in het valideerscherm wanneer er reeds al een andere factuur met dezelfde gegevens staat in het facturenoverzicht. Op dat moment wordt er een rood kader geplaatst rond ‘factuurnummer’ en kan je op het icoon ernaast klikken om direct naar diezelfde factuur in het factuuroverzicht te gaan.

Het kan ook voorkomen dat je twee dezelfde facturen in dezelfde batch verwerkt of direct na elkaar valideert, op dat moment komt er één van de twee facturen in het facturenoverzicht onder ‘Fout’ te staan, de ander wordt dan wel geboekt.

Het vinkje blijft oranje in het valideerscherm. Wat moet ik doen?

Een oranje vinkje geeft aan dat de codeerregels nog niet valide zijn. Controleer of er nog velden rood zijn bij de codeerregels, hier moet dan nog iets ingevuld worden of wat er staat ingevuld is onjuist. Dit is ook direct boven (valideerscherm) of onder (codeerscherm) terug te vinden in de vorm van een foutmelding. In de tabel bij de regels is terug te vinden welk (netto-, BTW- en totaal-) bedrag in totaal gecodeerd moet worden, welk bedrag al gecodeerd is en wat het verschil is tussen die twee (dus wat nog gecodeerd moet worden). Let op dat creditregels op een creditnota zonder minteken (-) gevuld moeten worden. Wanneer alle bedragen onder de streep op 0 staan, wordt het oranje vinkje groen en zijn de codeerregels sluitend.

Hoe verwerk ik een betalingskorting?

Om een betalingskorting gemakkelijk te verrekenen met het nettobedrag heeft Blue10 twee extra velden in het valideerscherm. In het eerste veld kan het kortingsbedrag ingevuld worden en in het tweede het percentage, zodat je nooit hoeft te rekenen. Wanneer de korting hier wordt ingevuld, wordt het netto- en totaalbedrag direct verminderd met de korting. Daarnaast moet ook op de regels het nettobedrag verminderd worden met de korting. De korting kan op een extra regel worden weg geboekt met een negatief bedrag en 0% BTW. Indien gewenst kan dit ook op één regel, al klopt het BTW percentage dan niet meer precies met de BTW. Let op, deze kortingsvelden houden geen rekening met de termijn waarin de korting geldig is.
Wil je de kortingsvelden ook aanzetten in het valideerscherm, stuur dan een e-mail naar support@blue10.com.

Waarom is een factuur ongedaan gemaakt na het boeken van de factuur?

Deze factuur is te herkennen aan de laatste actie ‘ongedaan gemaakt’. In de historie zie je dat de actie daarvoor ‘boekenblokkeren’ of ‘boeken’ is geweest. Een factuur wordt ongedaan gemaakt, wanneer de boeking niet gemaakt kan worden in het boekhoudpakket. De factuur kan bijvoorbeeld al voorkomen in het boekhoudpakket, de periode kan reeds gesloten zijn of er wordt geprobeerd te boeken met gegevens die niet toegestaan zijn in het boekhoudpakket. De reden van het ongedaan maken is in het rood terug te vinden bij de kop van de factuur en in de historie is een uitgebreidere foutmelding terug te vinden. Wanneer je deze foutmelding verholpen hebt, eventueel door het aanpassen van de codering (factuur coderen), kun je de factuur nogmaals boeken door in het actieveld de actie ‘Boeken en blokkeren’ (of ‘Factuur boeken’) naar ‘inkoopadministratie’ uit te voeren.

Waarom kan ik hetzelfde factuurnummer niet meerdere keren bij dezelfde leverancier gebruiken?

Er wordt op basis van de combinatie leverancier en factuurnummer een check gedaan op dubbele factuurnummers. Helaas is het niet mogelijk om deze facturen met precies hetzelfde factuurnummer bij dezelfde leverancier nogmaals te verweken, omdat dit in het boekhoudpakket zelf niet is toegestaan. Elk factuurnummer moet per leverancier uniek zijn. Je zou in dit geval het beste de leverancier kunnen vragen om unieke factuurnummers te gebruiken.

In Blue10 kun je het factuurnummer weer uniek maken door er bijvoorbeeld het jaartal aan toe te voegen wanneer de leverancier elk jaar dezelfde nummerreeks gebruikt. Dit kan je alleen indien je het recht hebt om facturen aan te passen. Ga naar de betreffende factuur en klik op ‘Wijzigen’. Maak het factuurnummer uniek en sla deze onderaan op. Vervolgens kan je bij het actieveld de actie die gewenst is uitvoeren.

Waarom is een factuur ongedaan gemaakt tijdens het deblokkeren van de factuur?

Deze factuur is te herkennen aan de laatste actie ‘ongedaan gemaakt’. In de historie zie je dat de actie daarvoor ‘deblokkeren’ is geweest. Het systeem kan de factuur niet deblokkeren, omdat deze de boeking (of betaalblokkering) niet meer kan vinden in het boekhoudpakket. Er zijn handmatige aanpassingen in het boekhoudpakket gedaan die niet overeenkomen met de kop van de factuur in Blue10, bijvoorbeeld de leverancier of het factuurnummer. Wanneer je aanpassingen doet in de kop van de factuur in het boekhoudpakket, dien je deze ook door te voeren bij de factuur in Blue10 via ‘Wijzigen’. Hierna mag je in Blue10 in het actieveld nogmaals de actie ‘Betaalblokkering opheffen naar ‘inkoopadministratie’ uitvoeren.

Ik kan een factuur niet goedkeuren. Wat moet ik doen?

Bij een factuur kun je zien welke acties er zijn uitgevoerd in de historie. Afhankelijk van jullie workflow (eerst boeken en dan goedkeuren of eerst goedkeuren en dan boeken) dient er wellicht nog een actie uitgevoerd te worden voordat goedkeuring gegeven kan worden. Het kan ook zijn dat de factuur al eerder is goedgekeurd. Ga voor jezelf na of je wel goedkeurrechten hebt. Ook kan het zijn dat een goedkeurder bijvoorbeeld maar tot een bepaald bedrag mag goedkeuren.

Open de factuur en kijk in de historie welke actie eventueel overgeslagen is. Stuur de factuur op via de actie ‘Opsturen’ naar de betreffende persoon met het verzoek de overgeslagen actie alsnog uit te voeren of naar een gebruiker die de factuur wel mag goedkeuren.

Ik kan niet de juiste actie kiezen bij een factuur. Wat moet ik doen?

Soms kan een bepaalde actie niet uitgevoerd worden, het is dan belangrijk om een aantal dingen te controleren:

  • Heb je als gebruiker de juiste rechten om die actie uit te voeren? Je hebt goedkeurrechten nodig om te kunnen goedkeuren voor betaling en behandelrechten om te kunnen boeken en deblokkeren.
  • Kijk in de historie welke acties al zijn uitgevoerd, misschien is deze actie eerder al uitgevoerd.
  • Is een voorafgaande actie al uitgevoerd? Afhankelijk van de route die is ingesteld moet een factuur bijvoorbeeld eerst geboekt zijn voordat deze goedgekeurd kan worden, of juist andersom.

De boeking wordt ongedaan gemaakt en ik krijg de melding: ’Unknown Error, please contact Blue10’. Wat moet ik doen?

Kijk in de historie welke actie er voor ‘Ongedaan gemaakt’ is uitgevoerd. Is dit ‘Geboektblokkeren’ of ‘Geboekt’? Dan mag je in het actieveld nogmaals de actie ‘Boeken en blokkeren’ of ‘Factuur boeken’ naar ‘inkoopadministratie’ uitvoeren. Er wordt nogmaals geprobeerd de boeking te maken. Is dit ‘Deblokkeren’? Dan mag je nogmaals de actie ‘Betaalblokkering opheffen’ naar ‘inkoopadministratie’ uitvoeren. Komt de melding hierna nogmaals naar voren? Neem dan contact op met de Support van Blue10.

Hoe voer ik een creditnota in?

In het valideerscherm kun je controleren of de tekstherkenning juist is toegepast. Is een creditfactuur toch als debet herkend, dan kun je dit handmatig aanpassen. Let erop dat wanneer de factuur als creditfactuur wordt gekenmerkt er geen minteken voor het bedrag hoeft te staan. Met het kenmerk credit, weet het systeem namelijk al dat het een creditfactuur betreft. Ook in de boekingsregels moeten de bedragen in dit geval positief ingegeven worden.

Waar kan ik mijn gemailde/gescande facturen vinden?

Onder ‘Scannen’ > ‘Emailfacturen’ vind je een overzicht van e-mails die in de mailbox binnen je Blue10 omgeving terecht zijn gekomen. Je kunt daar alle e-mails bekijken wanneer je het vinkje rechtsboven ‘te controleren’ uit vinkt. Let op! Uploads vind je hier niet terug. De oorspronkelijke e-mail (met pdf en/of xml) kun je openen door op de regel te klikken en vervolgens op ‘Link’ te klikken. Fouten in ontvangen e-mails worden altijd op de startpagina weergegeven.

Vervolgens komen de facturen onder ‘Scannen’ > ‘Batchoverzicht’ terecht. Wanneer de factuur status ‘5. Tekstherkenning valideren’ heeft, worden de facturen in het valideerscherm getoond. In het batchoverzicht kun je een batch ook nogmaals laten herkennen of verwijderen indien nodig.

Wanneer je gebruik maakt van de Document Splitter in Blue10 kunnen facturen terecht komen in de Document Splitter. Hier kun je de facturen naar wens splitsen (‘Splits alles’), samenvoegen (over elkaar heen te schuiven) en pagina’s als bijlage toevoegen (klik op het paperclip-icoon).

Ik heb facturen gescand of doorgestuurd, maar zie ze niet in het Valideerscherm terug. Wat moet ik doen?

Op facturen wordt eerst tekstherkenning toegepast voordat ze gevalideerd kunnen worden, hierdoor kan het soms even duren voordat ze zichtbaar zijn; dit hangt mede af van de grootte van de scan of de hoeveelheid facturen.

Om te controleren of de facturen goed zijn binnengekomen in Blue10, klik je op ‘Batchoverzicht’ onder de kop ‘Scannen’. Hier staan alle batches. Door op de regel te klikken en daarna de op de link bij ‘toon origineel’, kan je zien welke facturen in die batch zitten.

Maak je gebruik van de Document Splitter? Controleer dan of de facturen hier terug te vinden zijn via het Dashboard > Splitsen of via Scannen > Documenten splitsen.

Ik zie maar 10 batches met facturen. Wat moet ik doen?

Per gebruiker worden er standaard maximaal 10 batches tegelijk ingeladen in het valideerscherm. Wanneer je batch 1 verwerkt hebt, wordt nummer 11 ingeladen. De batches die je in het valideerscherm ziet, zijn geblokkeerd voor andere gebruikers. In het batchoverzicht zie je alle batches die er zijn en zie je door welke gebruiker batches eventueel geblokkeerd worden.

Wat doe ik met een fout in mijn batchoverzicht?

Wanneer een batch een fout geeft, kun je deze in het batchoverzicht openen en bij de ‘Foutcode’ en het ‘Foutbericht’ zien wat er mis is gegaan. Je kunt de batch eventueel opnieuw laten herkennen. Ook kun je de originele pdf openen om te kijken welke facturen het zijn. Je kunt de batch verwijderen indien de scan onjuist is.

Er zijn verschillende typen foutmelding: ongeldige PDF (No documents found, PDF password protected, PDF unreadable), foutief ingescand (multiple company barcodes, multiple barcodes in a row) en fout in tekstherkenning. Deze laatste is vaak te verhelpen door op opnieuw herkenning te klikken.

Wat doe ik met een factuur waarvan de boekingsperiode is afgesloten?

Je kunt in het boekhoudpakket de periode tijdelijk openzetten om de factuur alsnog in deze periode te kunnen boeken óf je boekt de factuur in een andere periode (aanpassen via ‘Factuur coderen’). Na het aanpassen van de periode dien je opnieuw de actie ‘Boeken en blokkeren’ of ‘Factuur boeken’ naar ‘Inkoopadministratie’ uit te voeren.

Hoe moet ik mijn factuur aanbieden in Blue10?

Je kunt een factuur in PDF of XML-formaat aanbieden aan Blue10. In geval van XML-formaat dient er in dezelfde mail ook altijd een PDF meegezonden te worden. Deze factuur kun je mailen naar je mailadres in Blue10. Ook kun je een factuur handmatig uploaden (Via ‘Scannen’ -> ‘Factuur toevoegen’ of via het startscherm onder ‘Importeren’) of via een scanner de facturen naar het mailadres laten sturen. Per mail kun je één PDF toevoegen. Wanneer je upload, kun je meerdere PDF’s selecteren. Wil je meerdere facturen tegelijk kunnen scannen en mailen, maak dan gebruik van de Document Splitter en/of de barcodebladen.

Kan ik na het boeken de administratie bij de factuur nog wijzigen in Blue10?

Helaas is het niet mogelijk om na het boeken de BV/administratie nog te wijzigen. Om de facturen in een andere administratie te krijgen dien je de facturen te verwijderen, zowel in Blue10 als in het boekhoudpakket. Vervolgens kun je de factuur opnieuw toevoegen of mailen naar Blue10, om de factuur vervolgens nogmaals te valideren op de juiste administratie.

We raden het aan om, voor je de factuur verwijdert, even te controleren of je de factuur nog in de mailbox of op je computer hebt staan. Anders kun je het origineel openen en deze opslaan alvorens je de foutieve factuur verwijdert uit Blue10.

Voordat de factuur in het boekhoudsysteem staat kan je de administratie nog wel aanpassen in Blue10. Dit doe je onder Wijzigen > Aanpassen. Als je de administratie hebt aangepast, dien je ook de crediteur opnieuw in te geven (daar het crediteurnummer kan verschillen per administratie). Daarna kies je voor opslaan en kan je de factuur in de juiste administratie boeken.

Kan ik na het boeken de kop/boekingsregels nog wijzigen in Blue10?

Wanneer je na het boeken van de factuur nog een gegevens wil wijzigen in de kop of de boekingsregels van de factuur, dien je te letten op het volgende:

  • Boekingsregels: Je past het gegeven dat je wilt wijzigen aan op de regels bij de factuur in je boekhoudpakket. Vervolgens kan dit gewijzigde gegeven worden opgehaald uit het boekhoudpakket: Facturen > geboekte factuur aanklikken > Geboekte factuurregels. Er opent nu een apart pop-up scherm met de codering. Rechts bovenin zit een knop ‘Bijwerken’ die je kunt aanklikken, als je dan de factuur ververst (F5) staan de gewijzigde gegevens ook in Blue10, dit kan een minuutje duren. Als de factuur minder dan een week geleden geboekt is, wordt deze wijziging nog automatisch ‘s nachts opgehaald.
  • Kop: Wijzigingen in de kop kunnen we niet synchroniseren. Als er iets gewijzigd is in de kop van de factuur (factuurdatum, factuurnummer) dan moet dat daarom niet alleen in je boekhoudpakket, maar ook in Blue10 gewijzigd worden. Hiervoor ga je bij de factuur in Blue10 naar Wijzigen en pas je het gegeven aan waarna je deze opslaat.

Gebruikers

Kan ik een gebruiker zomaar verwijderen?

Wij adviseren om een gebruiker nooit te verwijderen (tenzij deze foutief is aangemaakt of uit dienst treedt). Dit omdat het verwijderen onomkeerbaar is. Zet de gebruiker op inactief en niet-selecteerbaar, zodat deze nog terug te vinden is, maar de gebruiker niet meer kan werken met Blue10.
Een beheerder of administrator kan via Beheer > Gebruikers de gebruiker aanklikken en bij ‘Geavanceerd’ het vinkje uitzetten bij ‘Actief’ en/of ‘Selecteerbaar’.

Hoe kan ik een vervanger aanmaken?

Wanneer een gebruiker ziek is of op vakantie gaat, is het handig om een vervanger aan te stellen die het werk over kan nemen. Maak hiervoor de vervangende gebruiker ‘onderdeel van’ de medewerker die ziek is of op vakantie is. Dit is een stuk makkelijker dan alle auto- en suggestieroutes aan te passen. Let er wel op dat de eigen rechten van de gebruiker hierbij leidend blijven. Bijvoorbeeld wanneer degene waar ik onderdeel van ben goedkeurrechten heeft, maar ik als gebruiker niet, dan kan ik de facturen niet goedkeuren.

Een beheerder of administrator kan via Beheer > Gebruiker de gebruiker aanklikken die het werk gaat vervangen. Kies Geavanceerd > Is onderdeel van en kies uit het menu de gebruiker van wie het werk (tijdelijk) overgenomen moet worden.

Ik ben mijn inloggegevens vergeten. Wat moet ik doen?

Wanneer je je inloggegevens vergeten bent of de link voor jou als nieuwe gebruiker is verlopen (deze link is 2 uur geldig), ga dan naar login.inkoopfacturen.nl. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’. Je komt nu in een nieuw scherm waar je je e-mailadres in kan vullen. Vervolgens klik je op ‘Versturen’ en wordt de nieuwe e-mail met link verstuurd.

Ik heb geen e-mail gekregen om in te loggen in Blue10. Wat moet ik doen?

Wanneer een nieuwe gebruiker aangemaakt wordt, krijgt deze direct een e-mail om zelf een persoonlijk wachtwoord in te stellen. Als deze e-mail niet aankomt kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Klopt het e-mailadres? Controleer het e-mailadres dat is ingevuld bij die gebruiker en pas het zo nodig aan. Hierna wordt geen nieuwe e-mail verzonden, maar kan op ‘login.inkoopfacturen.nl’ op ‘wachtwoord vergeten’ geklikt worden. Hier vul je het e-mailadres in, waarna een nieuwe e-mail verstuurd zal worden.
  • De instellingen van het spamfilter. Soms staat de beveiliging zo ingesteld dat er geen e-mails ontvangen kunnen worden van een onbekende afzender. Voeg dan ‘noreply@inkoopfacturen.nl’ toe aan de lijst met veilige afzenders.
  • Mocht het nog niet werken, stuur dan een e-mail naar support@blue10.com dan controleren wij waarom de e-mail niet aankomt bij die gebruiker en wordt de e-mail alsnog zo snel mogelijk verzonden.

Leveranciers

Hoe kan ik een nieuwe leverancier toevoegen?

Afhankelijk van het boekhoudpakket kan je op twee manieren een nieuwe leverancier toevoegen: of via het boekhoudpakket of via Blue10. Wanneer je de leverancier toevoegt in het boekhoudpakket (dit kan met alle pakketten), worden deze ’s nachts gesynchroniseerd met Blue10. Wil je de leverancier eerder kiesbaar hebben, synchroniseer deze dan handmatig door in het valideerscherm op de twee pijltjes te klikken achter de bedrijfscode (als deze opnieuw donkerblauw wordt, is de synchronisatie van leveranciers voltooid). Wanneer je gebruik maakt van het boekhoudpakket Exact Online, Twinfield, FinMaster of iMuis kun je tevens vanuit Blue10 een nieuwe leverancier aanmaken welke ook in je boekhoudpakket zal worden aangemaakt. Je kunt dit in Blue10 doen door in het valideerscherm op het icoon van de pagina met de + te klikken achter ‘Leverancier’ of via Beheer > Leveranciers > Nieuwe leverancier.

Ook via Beheer > Bedrijven > (kies bedrijf) > Eigenschappen > Update alle leveranciers kun je per bedrijf de leveranciersgegevens opnieuw ophalen.

Hoe herkent het systeem een leverancier?

Bij het herkennen van een leverancier zoekt het systeem eerst naar BTW- en IBAN-nummer op de factuur. Zorg dat je deze in het boekhoudpakket zoveel mogelijk gevuld zijn per leverancier. Dit vergroot de tekstherkenning. Hoe meer facturen van een leverancier verwerkt worden, hoe beter de database gevuld raakt en de leveranciersherkenning efficiënter zal verlopen.

Wil je extra herkenningsgegevens voor een leverancier toevoegen dan kan een beheerder dit aanpassen via Beheer > Leveranciers > (kies een leverancier). Onderaan vind je vier velden voor Leverancier Tekstherkenning OCR. Hier kun je extra ‘criteria’ ingeven om de leveranciersherkenning te vergemakkelijken. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een KvK-nummer, een telefoonnummer of een postcode (nummers worden het best herkend).

Ik heb gegevens (anders dan een leverancier) toegevoegd in het boekhoudpakket, maar deze staan nog niet in Blue10. Wat kan ik doen?

Deze zijn dan nog niet overgehaald door de standaard synchronisatie, welke alleen ’s nachts plaatsvindt. Als er gegevens toegevoegd of gewijzigd zijn in het boekhoudpakket en je hebt deze direct nodig, kan de synchronisatie ook handmatig doen. Dit kan door het volgende pad te volgen: Beheer > Bedrijven > de administratie openen > Eigenschappen > ‘Update alle stamgegevens’. Door hierop te klikken worden direct de nieuwe gegevens overgehaald. Hier staat ook ‘Update alle leveranciers’, deze kunnen dus (naast met behulp van de blauwe pijltjes) ook op deze manier handmatig gesynchroniseerd worden.

Document Splitter

Wat is de Document Splitter?

In de nieuwste versie van Blue10 is het mogelijk om facturen te splitsen en op te slaan. Echter is de splitter wel nog in ontwikkeling. Mocht je van de splitter gebruik willen maken let er dan op dat je vanaf dan alle facturen eerst dient te splitsen/op te slaan voordat ze in het valideerscherm beschikbaar zijn.

Het is mogelijk om bepaalde facturen direct door te laten zetten naar het batchoverzicht en dus het valideerscherm. Namelijk e-mails die slechts één pdf met één pagina bevatten en/of scans waarin de barcodebladen op de juiste manier zijn gebruikt. Als de barcodebladen niet juist zijn gebruikt, komt de batch wel in de splitter terecht. Het is nu ook mogelijk om meerdere bedrijfsbarcodebladen in één scan te gebruiken.

Gaan alle verstuurde facturen door de Document Splitter?

De Document Splitter is een onderdeel die we per omgeving ë³f aan ë³f uit kunnen zetten. We kunnen indien gewenst een aanpassing doen dat alle facturen met een pdf van één pagina of facturen waarbij gebruik wordt gemaakt van de barcodebladen direct via de tekstherkenning naar het valideerscherm doorgezet worden.

Hoe kan ik facturen splitsen of samenvoegen via de Document Splitter?

Wanneer er meerdere pdf’s via een mail of een scan binnenkomen, dan ziet de document splitter dit in eerste instantie als geheel. Je kunt dit zien aan de doorlopende groene balk bovenaan. Klik op ‘Splits alles’ om alle pagina’s los te koppelen van elkaar. Door pagina’s naar elkaar toe te schuiven, koppel je ze aan elkaar. Bij een factuur met bijlages kun je volgende pagina’s als bijlage kenmerken door met je muis over de factuur te gaan en op de paperclip in de blauwe balk te klikken. Zodra de batch is goed gesplitst kun je op ‘Opslaan’ klikken.

Routes

Wat is een autoroute?

Een autoroute is een route die altijd automatisch door SYSTEM wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van een gebruiker. Na het valideren kan er bijvoorbeeld automatisch geboekt worden zonder dat een gebruiker hiervoor daadwerkelijk een actie moet uitvoeren. Zo kunnen facturen bijvoorbeeld automatisch geboekt worden na het valideren of automatisch gearchiveerd worden nadat de factuur betaald is (en er vanuit het boekhoudpakket een betaaldatum terug is gekomen).

Je kunt een nieuwe autoroute instellen via Beheer > Autoroute > Nieuwe route.

Wat is een suggestieroute?

Een suggestieroute is een actie die aan de gebruiker voorgesteld wordt. Deze wordt dan getoond bij de actie, maar er kan altijd van de suggestieroute afgeweken worden. Voor een goedkeurder kunnen we bijvoorbeeld standaard de actie ‘Goedkeuren voor betaling’ naar ‘Inkoopadministratie’ klaarzetten zodat diegene alleen nog maar op uitvoeren hoeft te klikken. Is de factuur niet akkoord, dan kan de goedkeurder een andere actie kiezen.

Suggestieroutes kunnen worden aangemaakt via Beheer > Suggestieroute > Nieuwe route. Ook kan een gebruiker een suggestieroute aanmaken vanuit het actieveld bij de factuur. Door een vinkje te zetten bij ‘Suggestieroute’ wordt voor de betreffende leverancier een voorgestelde actie gegeven. Zet je ook een vinkje bij ‘Voor alle leveranciers’, dan geldt dit voor alle leveranciers in de administratie (bedrijf) waarin je op dat moment werkt.

Abonnementsoverzicht

Waar vind ik een abonnementsoverzicht?

Als beheerder in Blue10 kan je het abonnementsoverzicht raadplegen voor een overzicht van het aantal verwerkte facturen. Wanneer je in Blue10 zit, klik je op de gebruikersnaam rechts bovenin en klik je vervolgens op ‘Abonnementsoverzicht’.

Hoe lees ik het abonnementsoverzicht?

In de blauwe kop staat de maand waar de factuur betrekking op heeft. Bij ‘Restant maand’ staat het tegoed van facturen uit de vorige maand, ook wel de voorraad die je meeneemt uit de vorige periode. Bij ‘Bundel maand’ staat het aantal facturen uit je bundel. Daaronder staat bij ‘Verwerkt maand’ het aantal facturen die zijn verwerkt in de afgelopen maand. Wanneer er meer facturen dan het aantal binnen de bundel zijn verwerkt, zie je het kopje ‘Buiten bundel’. Daarachter staat het aantal facturen die buiten de bundel zijn verwerkt. Heb je minder facturen verwerkt dan in je bundel? Dan staat bij ‘Over naar maand’ de opgebouwde voorraad facturen die onbeperkt meegaan naar de volgende maand(en).

Let op dat het abonnementsoverzicht nog niet werkt wanneer de facturatie via je partner verloopt.

Hoe kan ik mijn abonnement wijzigen?

Iedere maand is het mogelijk om het abonnement te verhogen of te verlagen. Mocht je het abonnement willen wijzigen, stuur dan een mail naar support@blue10.nl met de gewenste wijziging. Een wijziging kan alleen ingaan per de eerste van de komende maand. Let op: Iedere maand mag je maximaal met één trede het abonnement verlagen.

Bekijk hier de tarieven van onze abonnementen en een calculator voor het berekenen van het meest geschikte abonnement voor Blue10 voor MKB en non-proft organisaties en voor Blue10 voor Accountants.